Kryphålet

LAGEN SÄGER EN SAK
VERKLIGHETEN VISAR EN ANNAN

Regeringen har presenterat sitt förslag om nya regler för vapenexport – vi är inte nöjda. Men än finns hopp om förändring! Täpp till kryphålet! #kryphålet

Svenska företag får inte exportera vapen till stater som gör sig skyldiga till grova och omfattande brott mot mänskliga rättigheter enligt dagens regelverk för krigsmaterielexport. Ändå har svenska myndigheter godkänt export till 28 länder där människor torteras och fängslas för sina åsikters skull bara de senaste fem åren. Genom kryphål i regelverket kan försäljningen fortsätta.

Men nu finns det hopp om förändring! Under hösten 2017 ska riksdagen behandla regeringens förslag till nya regler för export av vapen. Tyvärr innebär det förslag som nu ligger på bordet inget absolut förbud ens mot de värsta diktaturerna. Men fem av riksdagspartierna har tidigare sagt i antingen kongressbeslut eller partiprogram att de vill förbjuda eller förhindra export till diktaturer, så det finns fortfarande möjlighet för riksdagen att skärpa och förtydliga förslaget. Hjälp oss att påverka riksdagsledamöterna så att de röstar för ett absolut stopp för svensk vapenexport till diktaturer!

Vänsterpartiet ställer sig inte bakom KEX-utredningens huvudförslag då man upplevde att de centrala skrivningarna var för svaga.

* När lagrådsremissen gjordes offentlig 2017-06-29 uppdaterades budskapet i denna kampanj Kryphålet. Det första budskapet pågick 2017-01-16 till 2017-06-29. 

Hej,

Trots att mänskliga rättigheter enligt nuvarande regler ska vara ett centralt villkor för tillstånd för krigsmaterielexport fortsätter Sverige att exportera vapen till diktaturer och regimer som allvarligt kränker mänskliga rättigheter.

Du är ledare i ett av de fem riksdagspartier som har kongressbeslut eller partiprogram som stödjer ett förbud på export till diktaturer. Men de förslag som nu ligger på riksdagens bord innebär inte ett absolut förbud för export ens till de värsta diktaturerna. Vi vill att du bidrar till att riksdagen tydligare säger att de nya reglerna måste innehålla ett absolut förbud mot export till de länder som saknar de mest grundläggande demokratiska rättigheterna.

Håll era löften! Inga fler svenska vapen till diktaturer.

Hälsningar,